Contracten met zorgverzekeraars

Het Carpaal Tunnel Centrum Zuid-Holland heeft in 2024 contracten met alle zorgverzekeraars, behalve met:

  • Aevitae (EU care)
  • A.S.R.
  • ENO
  • Zorg en Zekerheid

Behandelingen van het carpale tunnelsyndroom met het Phystrac-tractieapparaat gelden als reguliere fysiotherapie behandeling en worden door zorgverzekeraars vergoed uit de aanvullende verzekering. Ongeveer 85% van de Nederlanders is aanvullend verzekerd en dus worden de behandelingen in de meeste gevallen volledig vergoed.

Zorgverzekeraar

Ook als de verzekering niet uitkeert

Uiteraard kunt u ook voor uw CTS-klachten worden behandeld wanneer u niet aanvullend bent verzekerd en de zorgverzekering de behandeling niet (volledig) vergoedt.

Neem contact met ons op voor meer informatie over (de kosten van) een behandeling en het maken van eerste afspraak.

Tarieven

Voor niet vergoede behandelingen door de zorgverzekeraar hanteren wij in 2024 de volgende particuliere tarieven:

Screening, intake en onderzoek € 60,-
Fysiotherapeutische behandeling € 52,-
Fysiotherapeutische behandeling aan huis € 64,-
Behandeling manuele therapie € 56,-
Intake na verwijzing € 61,-
Niet nagekomen afspraak € 38,-

Niet nagekomen en niet 24 uur van tevoren afgezegde afspraken worden volledig bij u in rekening gebracht.

Symptomen

Symptomen

CTS is een beknelling van de middelste handzenuw, wat leidt tot pijn en tinteling in de hand, pols en soms arm.

Behandeling

Behandeling

Met onze behandeling helpen we patiënten zonder operatie van Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) -klachten af.

Afspraak

Afspraak

U kunt vaak snel bij ons terecht. Neem direct contact met ons op om een eerste afspraak te maken.