Contracten met alle zorgverzekeraars

Het Carpaal Tunnel Centrum Zuid-Holland heeft in 2024 contracten met alle zorgverzekeraars, behalve met:

  • Aevitae (EU care)
  • A.S.R.
  • ENO
  • Zorg en Zekerheid

Behandelingen van het carpale tunnelsyndroom met het Phystrac-tractieapparaat gelden als reguliere fysiotherapie behandeling en worden door zorgverzekeraars vergoed uit de aanvullende verzekering. Ongeveer 85% van de Nederlanders is aanvullend verzekerd en dus worden de behandelingen in de meeste gevallen volledig vergoed.

Ook als de verzekering niet uitkeert

Uiteraard kunt u ook voor uw CTS-klachten worden behandeld wanneer u niet aanvullend bent verzekerd en de zorgverzekering de behandeling niet (volledig) vergoedt.

Neem contact met ons op voor meer informatie over (de kosten van) een behandeling en het maken van eerste afspraak.